21 Mei 2018

21 Ramadhan 10 Hijrah : Saidina Ali Ke Yaman - Perluas Islam Di Wilayah Himyar

Artikel asal oleh : Dr. Mohd Fadhli Ghani (Institut Al-Balaghul Mubin)

Kemenangan Islam dalam peristiwa Fathu Mekah pada 8H telah membuka mata seluruh penduduk Tanah Arab. Quraisy sebagai bangsa terkuat telah tunduk kepada Islam dan seluruh berhala yang disyirikkan dengan Allah telah dihancurkan. Sepanjang tahun 9H pula, telah menyaksikan gerombolan manusia masuk Islam dari kalangan kabilah-kabilah Arab sehingga turunnya Surah al-Fath. Keadaan ini didorong oleh kejayaan Islam dalam Perang Hunain, Perang Thaif dan Perang Tabuk yang berlaku dalam tahun 9H. Siri-siri perperangan ini telah memberikan kekuatan yang besar kepada Islam, di mana bukan sahaja Mekah dapat ditawan, bahkan Rom juga telah ditewaskan.

Namun begitu, Baginda SAW tidak berpuas hati kerana masih terdapat banyak kabilah Arab yang belum masuk Islam, khususnya yang tinggal di selatan Mekah ke Yaman. Antara usaha yang dibuat oleh Nabi SAW ialah mengutuskan Khalid al-Walid kepada Bani Jadzimah untuk berdakwah dan mengajak mereka masuk Islam. Selepas itu, Baginda SAW mengirimkan lagi pasukan pendakwah terdiri dari Saidina Ali bin Abi Talib ke San’a, Muaz bin Jabal ke Taiz Abu Musa Ashaari ke Zabid. Tujuan utama pengiriman mereka adalah untuk mengajak orang-orang Yaman memeluk Islam setelah Mekah telah ditakluki.

Perkembangan Islam di Yaman Selepas Fathu Mekah

Selepas tamatnya Perang Tabuk, Rasulullah SAW tiba di Madinah pada hujung Ramadhan 9H, dan Baginda SAW mulai didatangi oleh kaum-kaum yang diseru kepada Islam selepas Fathu Mekah. Yang terawal datang kepada Nabi SAW ialah Shurad al-Azdi yang memeluk Islam dan diperintah berdakwah di kota Jurays yang didiami oleh kabilah Yaman. Setelah dikepung dan sebahagian dibunuh kerana menentang, orang Yaman akhirnya masuk Islam. Kemudian, raja-raja Himyar iaitu al-Harith bin Abdul Kulal dan Nu’aim bin Abdul Kulal serta Nu’man (raja Dzu Ru’ain, Ma’afir dan Hamdan) telah memeluk Islam. Mereka semua menyambut seruan yang dibuat oleh Rasulullah SAW kepada seluruh penduduk dan kabilah Arab melalui pengutusan surat dan wakil-wakil.

Perkembangan ini, walau bagaimanapun belum dapat memuaskan hati Rasulullah SAW. Ini sebabkan kerana masih banyak kabilah Arab di daerah Najran yang belum memeluk Islam. Sebelumnya, Bani Abdul Qais yang beragama Nasrani telah mulai menerima Islam, seperti mana Islamnya sesetengah kabilah Arab Nasrani di Syam. Bagi mengukuhkan perkembangan Islam di selatan Tanah Arab, dalam bulan Rabiul Awal 10H, Nabi SAW telah mengutuskan Khalid al-Walid untuk berdakwah kepada Bani al-Harith bin Kaab supaya memeluk Islam. Setelah berjaya di-Islamkan, Khalid al-Walid berada di sana untuk mengajar Islam sehingga menjelang Ramadhan 10H.

Perlantikan Ali Abi Talib Sebagai Qadhi Yaman 

Banyak riwayat menyebutkan bahawa Khalid al-Walid hanya berjaya meng-Islamkan Bani al-Harith bin Kaab sahaja, sedangkan dalam masa enam bulan, tidak ada kabilah lain yang menerima Islam. Untuk mengatasi masalah ini, Rasulullah SAW yang memanggil Khalid al-Walid pulang dan melantik Amr bin Hazam untuk mengajar agama kepada Bani al-Harith bin Kaab. Melengkapi usaha untuk meng-Islamkan seluruh daerah Yaman ini, pada 21 Ramadhan 10H, Ali bin Abi Talib telah dikirim ke Najran untuk menjadi pemungut zakat, dan seterusnya menjadi qadhi di Yaman.

Tujuan utamanya adalah untuk meluaskan dakwah Islam kepada pendudukan Yaman tanpa perperangan. Kedatangan Ali Abi Talib sebagai pahlawan Quraisy yang terkenal diterima oleh orang Yaman, di mana Bani Hamdan telah masuk Islam kesemuanya, sehingga mendapat doa khusus dari Nabi SAW. Kemudian, kerana peranan Ali Abi Talib sebagai qadhi di Yaman iaitu di tengah-tengah bangsa yang bertamadun, beliau didoakan oleh Rasulullah SAW supaya diberikan ilmu dalam bidang kehakiman kepadanya. Sejak peristiwa ini, bukan sahaja Yaman dikuasai oleh Islam, tetapi Ali Abi Talib sendiri menjadi tokoh kehakiman yang terkenal pada zaman Khualafa ar-Rasyidin.

Tiada ulasan: