18 Mei 2018

18 Ramadhan 21 Hijrah : Kewafatan Khalid Al-Walid - Perginya "Pedang Allah", Penakluk Islam Teragung

Artikel asal oleh : Dr. Mohd Fadhli Ghani (Institut Al-Balaghul Mubin)

Rom dan Parsi adalah dua kuasa besar zaman pra-Islam yang bersaing di pentas politik Asia Barat sejak sekian lama sehingga dizahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kemudiannya menjanjikan penguasaan Islam ke atas empayar Nasrani (Rom) dan Majusi (Parsi) ini. Pada zaman Khalifah Umar al-Khattab (623-633M), kedua-dua empayar ini, khususnya di Syam dan Iraq telah jatuh ke tangan Islam dengan Khalid al-Walid sebagai panglina utamanya.

Khalid al-Walid yang terkenal dengan gelaran “Saifullah al-Maslul” atau “Pedang Allah Yang Terhunus” adalah anak kepada tokoh terkemuka Mekah pemimpin Bani Makhzum, al-Walid bin Mughirah. Beliau dilahirkan di Mekah pada 585M dan merupakan sepupu kepada Khalifah Umar al-Khattab, sekali gus anak saudara kepada Saidatina Maimunah binti al-Harith, isteri Nabi SAW. Beliau merupakan seorang pahlawan yang gagah berani dan panglima perang yang tidak pernah tewas dalam semua perperangan, termasuk zaman jahiliyahnya.

Islamnya Khalid al-Walid Selepas Hudaibiyah

Sebagai seorang panglima yang handal dan bijaksana, Khalid al-Walid adalah antar tokoh Mekah yang diharapkan oleh Rasulullah SAW supaya memeluk Islam. Rasulullah SAW memberitahu abangnya, al-Walid bin al-Walid bahawa orang yang bijak seperti Khalid al-Walid pasti akan masuk Islam, sehingga menyebabkan abangnya mengajak beliau memeluk Islam. Beliau kemudian mengajak Ikrimah bin Abu Jahal memeluk Islam tetapi dibantah oleh Abu Sufian bin Harb. Selepas Perjanjian Hudaibiyah, pada 1 Safar 8H, beliau mengunjungi Nabi SAW di Madinah bersama Amru al-Ash dan Uthman bin Talha untuk memeluk Islam. Peng-Islaman beliau menjadi kekuatan baru untuk Islam.

Sebelum memeluk Islam, Khalid al-Walid adalah panglima Quraisy dalam Perang Uhud (3H) dan beliaulah yang bertanggungjawab menghancurkan pasukan pemanah Islam yang menyebabkan Islam tewas dalam perang itu. Beliau turut terlibat dalam Perang Ahzab (5H) dan Perjanjian Hudaibiyah (6H) dalam menyekat kemaraan Islam. Selepas Perjanjian Hudaibiyah inilah, Khalid al-Walid mulai cenderung kepada Islam dan menjadi panglima agung selepas memeluk Islam.

Setelah memeluk Islam, Khalid al-Walid memimpin ketumbukan Islam yang masuk ke Mekah melalui kota al-Lith dalam peristiwa Fathu Makkah (8H), diikuti oleh Perang Mu’tah (8H). Perang Mu’tah yang mempertembungkan 30,000 tentera Islam, berhadapan dengan 200,000 tentera Rom telah membunuh tiga panglima Islam (Zaid Harithah, Jaafar Abi Talib dan Abdullah Rawahah), lalu Khalid al-Walid diangkat sebagai Panglima Islam yang baru. Beliau juga terlibat dalam Perang Khaibar, Perang Hunain dan Perang Bani Thaqif di Taif pada tahun itu. Selepas Nabi SAW, pada tahun 11H, beliau menyertai Perang Riddah dan berjaya menguasai Bani Asad, Bani Tamim dan Bani Khanifah.

Pedang Allah: Penakluk Islam Teragung

Gelaran sebagai Pedang Allah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada beliau, menjadikannya panglima dan penakluk paling agung dalam Islam. Beliau menyertai lebih 50 perperangan sejak memeluk Islam dan tidak pernah tewas. Beliau bertanggungjawab membuka Iraq melalui selatan dari Yamamah ke Ubullah, sebelum menguasai al-Hirah, kemudian mara ke Musayyakh. Selepas menguasai Iraq, tentera Khalid al-Walid terus bergerak ke utara menuju Suwa, kemudian menguasai Arak (di Syria), terus ke Damsyik dan tiba di kota perdagangan, Busra pada 23 Rabiul Awal 13H. Dengan jatuhnya Busra, Khalid al-Walid telah berjaya membuka Iraq dan Syam dalam satu gerakan ketenteraan yang mengambil masa setahun (12-13H).

Antara perang utama yang lain turut disertai oleh beliau ialah Perang Buzakhah (11H), Perang Zat as-Salasil (12H), Perang Walajah (12H), Perang al-Mazar (12H), Perang Ullais (12H), Perang Amghishiyah (12H), Perang al-Maqr (12H), Perang Anbar (12H), Perang Ain at-Tamar (12H), Perang Dumah al-Jandal (12H), Perang az-Zumail ar-Radab (13H), Perang al-Ghassan (13H), Perang Ajnadain (13H), Perang Marj as-Suffar (13H), Perang Fahl Baisan (13H), Penaklukan Damsyik (14H), Penaklukan Balbek (15H), Penaklukan Homs (15H) dan Perang Yarmuk (15H).

Kejayaan-kejayaan besar Khalid al-Walid dalam siri-siri pembukaan wilayah (futuhat) ini telah membimbangkan Khalifah Umar al-Khattab. Beliau bimbang umat Islam mula bergantung kepada Khalid al-Walid dalam setiap perperangan, tidak lagi bergantung kepada Allah, lalu pada 13H, Khalid al-Walid dipecat sebagai Panglima Islam dan diganti oleh Abu Ubaidah al-Jarrah. Selepas Perang Yarmuk, khalifah mengentikan tugasnya sebagai tentera atas sebab yang sama. Setelah berehat dari medan perang beberapa tahun, pada 18 Ramadhan 21H, Khalid al-Walid telah wafat dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan legasi yang besar terhadap perluasan wilayah Islam.

Tiada ulasan: