01 Januari 2018

Sepuluh (10) Kaedah Dakwah Dalam Islam (Sheikh Dr. Jum'ah Amin)

Dakwah adalah suatu agenda yang sangat sinonim dengan kehidupan seorang Muslim yang hidup bersama Gerakan Islam. Bahkan, ia adalah merupakan suatu kewajipan hakiki yang harus difahami bagi setiap ahlinya, khususnya bagi mereka yang berintima' (terlibat) secara langsung dengan sebuah Jamaah Islam ini yang bersifat Harakah. Matlamat Gerakan Islam ini sememangnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan Islam berada di kedudukan yang tertinggi di hati masyarakat.